Gamle altaner

Det er specielt gamle beton-altaner, som er opført før 1970, der bør tjekkes. Dengang byggede man ikke med samme fokus på f.eks. materialernes levetid, og jernet der bærer altanen kan være tæret; også selvom det er galvaniseret med zink. Beton og murværk kan også være mere eller mindre nedbrudt efter så mange år. I Danmark findes der faktisk tusindvis af betonaltaner, som allerede har overskredet deres forventede levetid.

Vedligehold og eftersyn

Altankollaps sker desværre ind imellem, og det kan naturligvis have rigtigt alvorlige konsekvenser. Vi anbefaler, at du sørger for løbende vedligehold af din altan, og at du sørger for at få den kontrolleret jævnligt, så du altid kan føle dig tryg ved at færdes på din altan.

Hvis du gerne vil sikre dig og få din altan kontrolleret, så kontakt os for tilbud på et eftersyn. Vi kan både stå for eftersynet og evt. efterfølgende renovering eller opsætning af ny altan.

Se referencer

Det er en stor beslutning, når man skal have en altan. Tag et kig på, hvad nogle af vores kunder synes om deres altaner og om Gilbro som samarbejdspartner.

Se mere